Általános Szerződési Feltételek

ÁSZF - Session Hotel**** Ráckeve

AQUA HELIA KFT

 

Hatályos: 2017.06.01.


1. A Szolgáltató adatai
CégnévAqua Helia Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített névAqua Helia Kft.
Székhelye2300 Ráckeve, termál Sétány 1. 0447/25 hrsz
Cégjegyzék szám13-09-145389
Reg Nr13-09-145389
Adószám23195406-2-13
EU VAT Nr.HU23195406
Csoportos adóazonosító17782153-5-13
Telefon+36707746995
2. Általános szabályok

2.1. Jelen „Általános Szerződési Feltételek” szabályozzák a Szolgáltató szálláshelyeinek, és az ott kínált szolgáltatásainak igénybevételével kapcsolatos feltételeket.

2.2. A Szolgáltató külön megállapodást köthet az általa kínált szolgáltatásokkal kapcsolatban, melynek speciális rendelkezései eltérhetnek a jelen rendelkezésektől.

3. Szerződő fél

3.1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe.

3.2. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül adja le a Szolgáltatónak, úgy a Vendég a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen - a feltételek teljesülése esetén - szerződéses felekké válnak (együttesen továbbiakban: Felek).

3.3. Amennyiben egy rendezvény vagy konferencia lebonyolítására illetve szálláshely szolgáltatásra jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet foglal 10 vendégéjszakát meghaladó szálláshely szolgáltatást ott a Szolgáltatóval szerződő fél a Szervező.(együttesen továbbiakban: Felek)

4. A Szerződés létrejötte, a foglalás módja, módosítása, értesítési kötelezettség

4.1. A Vendég szóban vagy írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató tájékoztatót küld. Amennyiben az tájékoztató elküldésétől számított 24 órán belül nem érkezik konkrét rendelés, úgy a tájékoztató semmissé válik, tartalmát tekintve Szolgáltatót semmilyen kötelezettség nem terheli.

4.2. A szerződés a Vendég írásban,on-line vagy e-mailben leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával jön létre, és így írásban megkötött szerződésnek minősül.

4.3. Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű.

4.4. A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló szerződés meghatározott időtartamra szól.

4.5. Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a Szolgáltató jogosult a szolgáltatás ellenértékére.

4.6. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.

4.7. A szállás-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges.

4.8. A szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodásjóváhagyás szükséges.

4.9. Mindettől eltérés lehetséges eseti megállapodás megkötésével, ebben az esetben a Felek közötti jogviszonyt az eseti megállapodás határozza meg.

5. Lemondási feltételek

5.1 A Vendégnek a Szolgáltató által küldött visszaigazolás megküldéséig szállás-szolgáltatás kötbérmentes lemondására van lehetősége.

5.2. A lemondási feltételek eltérőek az egyéni foglalás esetén, amely 10 vendégéjszakát foglal magában, illetve csoportos foglalás esetén, amely 10vendégéjszakát meghaladó foglalás esetén érvényes.

5.2.1 Lemondási feltételek egyéni foglalás esetén (beleértve a kiemelt időszakokat)

· az érkezés dátumát megelőző 14. napig a foglalását kötbérmentesen módosíthatja, lemondhatja
· az érkezés dátumát megelőző 13 – 8 nap között a foglalás összértékének 50%-ának megfelelő összegű kötbér ellenében módosíthatja, mondhatja le
· az érkezés dátumát megelőző 7 napon belül a foglalás összértékének 50%-ának megfelelő összegű kötbér ellenében mondhatja le.
· megérkezést követően a korábbi elutazás esetén a szállásdíj 100%-ának megfelelő összegű kötbér kerül felszámításra

5.2.2. Lemondási feltételek csoportos foglalás esetén (beleértve a kiemelt időszakokat)

· a foglalást a Vendég vagy a Szervező a Szolgáltató visszaigazolásának megküldését követően kötbérmentesen nem mondhatja le

· a rendezvény dátumát legalább 30 nappal megelőzően a megrendelt és visszaigazolt szobamennyiség értékének, terem- és technika bérleti díjának, vendéglátás (étkezések, kávészünetek) és egyéb megrendelt szolgáltatások díjának 30%-ának megfelelő összegű kötbér ellenében módosíthatja vagy mondhatja le

· a rendezvény dátumát legalább 16 nappal megelőzően a megrendelt és visszaigazolt szobamennyiség értékének, terem- és technika bérleti díjának, vendéglátás (étkezések, kávészünetek) és egyéb megrendelt szolgáltatások díjának 50%-ának megfelelő összegű kötbér ellenében módosíthatja vagy mondhatja le

· a rendezvény dátumát megelőző 7 napon belül a megrendelt és visszaigazolt szobamennyiség értékének, terem- és technika bérleti díjának, vendéglátás (étkezések, kávészünetek) és egyéb megrendelt szolgáltatások díjának 100%-ának megfelelő összegű kötbér ellenében módosíthatja vagy mondhatja le.

5.3. A Szolgáltatót a Vendég No Show (távolmaradása) esetén a foglalás összértékének 100%-ának megfelelő összegű kötbér illeti meg.

5.4. Kiemelt időszakok, illetve az ún. legjobb ár kategóriák (kuponos hirdetés, top ajánlat)a szálloda weboldalán kerülnek feltüntetésre.

5.5. A jelen pontban írt módosítás kizárólag a megrendelt szolgáltatás csökkentésre vonatkozik. Ha a Vendég vagy a Szervező úgy kíván módosítani, hogy több szolgáltatást rendel meg, úgy arra van lehetősége, amennyiben a Szolgáltató szabad kapacitással rendelkezik.

5.6. A Vendég tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult a megrendelt szolgáltatások – előleg visszafizetésen kívüli, további következménytől mentes - lemondására, amennyiben ellenőrzési körén kívül eső, előre nem látható, elháríthatatlan körülményből (továbbiakban: “Vis maior”) eredő, arra visszavezethető ok miatt képtelen a szolgáltatások teljesítésére. Vis maior esetén a Szolgáltató köteles a szolgáltatási díj előleg visszafizetésére, azonban a vis maior miatti nem teljesítésre való tekintettel kártérítés fizetésére nem kötelezhető.

6. Árak

6.1. Az aktuális szobaárak és egyéb szolgáltatások árlistái a szálloda honlapján, a szállodai szobában találhatók.

6.2. A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja.

6.3. A Szolgáltató a hatályos adó-törvény (ÁFA) módosulása miatti többletterheket - előzetes értesítés mellett - áthárítja a Szerződő félre.

6.4. Aktuális kedvezmények, akciók, egyéb ajánlatok a www.sessionhotel.hu weboldalon kerülnek meghirdetésre.

6.5. A rendezvény, konferencia árakat a Szolgáltató nem publikálja nyilvánosan, csak konkrét ajánlatkérésre küldi meg a Vendég vagy a Szervező számára.

7. Fizetési feltétek

7.1. A Szolgáltató a Szerződő fél részére nyújtott szolgáltatásainak ellenértékére igényt tarthat a szolgáltatás igénybevétele előtt, oly módon, hogy kérhet hitelkártya garanciát, amelynek során a megrendelt és visszaigazolt szolgáltatás teljes ellenértéke a hitelkártyán zárolásra kerül, de a Szolgáltató ugyanakkor jogosult a szolgáltatás teljes ellenértékének megfizetését kérni az igénybevétel előtt.

Walk-in foglalás (aznapi érkező) esetén az előleg mértéke a foglalás összértékének 100 %-a,mely az érkezés napján terhelendő.

Egyéb esetben a Szerződő fél előleg megfizetésére kötelezett, az alábbi bontás szerint:

ü Saját weboldalon:

o Elő- és utószezonban a foglalás összértékének 30%-a

o Főszezonban és kiemelt időszakokban 50%

o Legjobb ár kategóriában (kuponos, Top akciók) 100 %

ü Szállásközvetítő (OTA) oldalakon:

o Elő-és utószezonban a foglalás összértékének 50 %-a

o Főszezonban és kiemelt időszakokban 100%

o Legjobb ár kategóriában (kuponos, Top akciók) 100%

7.2. A Szolgáltató a szerződő fél részére nyújtott szolgáltatásainak ellenértékére legkésőbb az igénybevételt követően, a szállodából történő távozást megelőzően tart igényt. Kizárólag egyedileg létrejött megállapodás alapján van lehetősége a Vendégnek vagy a Szervezőnek utólagos fizetésre.

7.3. A Szerződő fél számláját készpénzben a következő valutákban egyenlítheti ki: forintban, euróban és dollárban.

7.4. A Vendég jogosult a Szolgáltató által a honlapon feltüntetett SZÉP kártyával teljesíteni a szolgáltatás ellenértékét.

7.5. A számla a magyarországi adószabályoknak megfelelően forintban kerül kiállításra. A szolgáltatások árát a Vendég valutában is kifizetheti a Szolgáltató által közzétett árfolyamon.

8. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

8.1. A Vendég a szállodai szobát az érkezés napján 15:00 órától foglalhatja el (Checkin), és az utolsó tartózkodási napon délelőtt 10:00 óráig köteles elhagyni.

8.2. Amennyiben a Vendégek 10:00-ignem hagyják el a szobát, Szolgáltató 14:00-ig a napi szobaár 50%-át, 14:00 után pedig 100%-át jogosult pótdíjként felszámolni.

8.3. A Szolgáltató a csomagok elhelyezése céljából Szolgáltató csomagszobát biztosít. Előre nem látható technikai akadályok felmerülése esetén Szolgáltató az elhelyezés megváltoztatásának jogát fenntartja.

8.4. A szobaárban szereplő fürdő- és wellnessrészleg használata: a Szolgáltató az éjszakákkal megegyező számú belépőjegyet biztosít a Vendég számára június 1-től augusztus 31-ig. Amennyiben a Vendég ez időtartamon kívül kívánja igénybe venni a fürdő szolgáltatásait, a Szolgáltató 20% kedvezményt tartalmazó áron biztosítja a belépést.

9. Háziállatok

A Szolgáltató szálláshelyére háziállat nem hozható be.

10. A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése

A Szolgáltató jogosult a szállás-szolgáltatásra vonatkozó Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:

a) a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, illetve a létesítményt,

b) a Vendég a szálláshely biztonsági előírásait, rendjét nem tartja be, annak alkalmazottaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol vagy drogok befolyása alatt fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít,

c) a Vendég fertőző betegségben szenved.

11. A Szerződő fél jogai

11.1. A Szerződés értelmében a Vendég jogosult a megrendelt szoba, valamint a szálláshely azon létesítményeinek rendeltetésszerű használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, és nem esnek speciális feltételek hatálya alá.

11.2. A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére vállal kötelezettséget.

11.3. A Vendég panasztételi joga a szálláshelyről történt elutazását követően megszűnik.

12. A Szerződő fél kötelezettségei

12.1. A Szerződő fél köteles a szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Szerződésben meghatározott időpontig és módon kiegyenlíteni.

12.2. A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató szállodájában.

12.3. A Vendég saját ételt-italt nem hozhat be a szállodába és vendéglátó egységeibe.

12.4. A Vendég köteles a szálloda egyes meghatározott helyiségeiben a helyiség bejártában feltüntetett dresscode-nak megfelelő öltözetben tartózkodni és az egyes helyiségekben feltüntetett házirend előírásokat betartani.

12.5. A Vendég a szálloda teljes területén, valamint a szálloda 150 méteres körzetében drónt, quadrocoptert nem használhat és azzal felvételt nem készíthet a többi vendég magánszférájának védelme érdekében. A vendég a jelen pontban rögzített előírás megszegése esetén teljes körűen felel a drón által okozott kárért.

13. A Szerződő fél kártérítési felelőssége

A Vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy a Vendég, vagy kísérője vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek hibájából elszenved.

E felelősség akkor is fennáll, amennyiben a károsultnak jogában áll kárának megtérítését közvetlenül a Szolgáltatótól igényelni.

14. A Szolgáltató jogai

Amennyiben a Vendég az igénybevett, vagy a Szerződésben megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a Vendégnek azon személyes tulajdontárgyain, amelyeket a szállodába magával vitt.

15. A Szolgáltató kötelezettsége

A Szolgáltató köteles:

a) a szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások, szolgáltatás sztenderdek szerint teljesíteni.

b) a vendég írásos panaszát kivizsgálni, és a probléma kezeléséhez szükséges lépéseket megtenni, melyet köteles írásban is rögzíteni.

16. A Szolgáltató kártérítési felelőssége

16.1. A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért kárért, mely a létesítményein belül, a Szolgáltató, vagy annak alkalmazottai hibájából következett be.

16.1.1. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a Vendég maga okozta.

16.1.2. A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a szállodában, ahová a Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

16.1.3. A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a szállodában, és minden szükséges adatot a szálloda rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.

16.2. A Szolgáltató felelősséget vállal azért a kárért is, amelyet a szállóvendég vagyontárgyainak elveszése, elpusztulása vagy megsérülése folytán szenved el, abban az esetben, ha a Vendég a Szolgáltató által kijelölt, illetőleg általában erre rendelt helyen, vagy a szobájában helyezett el, vagy amelyeket a Szolgáltató olyan alkalmazottjának adott át, akit vagyontárgyainak átvételére jogosultnak tarthatott.

16.2.1. Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha azt megőrzésre kifejezetten átvette, vagy a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik. Ebben az esetben a bizonyítás a Vendéget terheli.

16.3. A kártérítés mértéke a Szerződés szerinti napi szobaár összegének az ötvenszerese, kivéve, ha a kár ennél kevesebb.

17. Titoktartás

17.1. A Szolgáltató a Vendég vagy a Szervező által önkéntes adatszolgáltatás keretében rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag az egyes Vendégek és Szervezők azonosításához, illetve a szerződés teljesítéséhez, a sikeres teljesítéshez szükséges mértékben használja fel.

17.2. A Vendég és a Szervező tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Vendéggel és a Szervezővel szemben fennálló igényének érvényesítése érdekében a Vendég és a Szervező személyes adatait felhasználhatja, valamint a jogszabály által feljogosított szervek részére a Vendég és a Szervező személyes adatait átadhatja.

18. A felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság

A szolgáltatási szerződésből eredő bármely jogvita lefolytatására a szolgáltatás helye szerinti jog az irányadó és a szolgáltatás helyi szerinti hatáskörrel rendelkező bíróság az illetékes.